DESIGNOR - To nejlepší ze skandinávského designu pro Váš interiér
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Vybavení prostor Richterovy knihovny typovým nábytkem
autor Ing. arch. Tomáš Machovský

Rok realizace: 2017
Realizovali jsme dodávku typového nábytku do prostor Richterovy knihovny v objektu Konviktu Filozofické fakulty UP v Olomouci.
Knihovna se nachází v impozantním barokním prostoru bývalého jezuitského konviktu z 16. století, jež dnes patří k nejstarším částem Univerzity Palackého v Olomouci.
Dříve jezuitský konvikt, dnes pulsující centrum Univerzity Palackého a jádro kulturního dění v Olomouci. Právě zde se nachází základna mezinárodně uznávaného filmového festivalu Academia Film Olomouc, Přehlídky filmové animace a současného umění či renomované Divadelní Flory.
Knihovna je v přízemí, v severovýchodní části objektu, v návaznosti na vnitřní atrium. Záměrem bylo vytvořit kvalitní a reprezentativní prostředí se zázemím pro studium studentů a důstojným prostředím pro vědeckou práci akademiků a také zajistit dostatečné kapacity pro uložení cenného knižního fondu ze sbírek Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.